/11 maart, 2016

Project Marihoof volledig hertekend met respect voor de buren

Naar aanleiding van het onderstaande krantenartikel, willen we de recent ondernomen stappen even kort toelichten.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200220_04857929/sup-sup-sup-groene-buffer-van-23-meter-moet-achterliggende-buren-tegemoetkomen-sup-omstreden-bouwproject-site-marien-van-nul-hertekend?fbclid=IwAR0RC4FNu39tG0w0N4TWLDk3Oinx5wXhVq3AhVDEa-sU30rljJaIMG69bIY

Na de vernietiging van de eerdere vergunning van project Marihoof zijn we samen met een landschapsarchitect terug naar de tekentafel getrokken. Rekening houdend met de verzuchtingen van de buren, werd het plan aanzienlijk hertekend.

Enkele belangrijke aanpassingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan zijn:

– Geen terrassen meer aan de dakverdiepingen
– Zo weinig mogelijk slaapvertrekken richting de tuin van de buren
– Verlegging van de inrit van de ondergrondse kelder naar de kant van de supermarkt
– Het voorzien van een afstand van minimaal 10 meter vanaf de perceelsgrens

Al deze maatregelen, samen met het voorzien van extra groenaanleg, moeten een bijkomende buffer creëren en de nodige privacy garanderen.

We zijn van mening dat de afstand van 10 meter tot aan de perceelsgrens ruim voldoende moet zijn voor een gebouw met twee bouwlagen en een dak, wat overeenkomt met een standaard woning.

Verder geven we nog mee dat de buren middels een openbare procedure bezwaren kunnen indienen, die dan door een provinciale ambtenaar bekeken zullen worden. We zijn ervan overtuigd dat hier een correct besluit uit zal volgen.

Door de bijkomende inspanningen zijn we van mening alles in het werk te hebben gesteld om aan de verzuchtingen en bezwaren tegemoet te komen. We wachten nu het verdere verloop van de procedure af.