/15 april, 2020

Bouwsector ziet licht aan einde van coronatunnel

Twee op de drie bouwbedrijven is momenteel (gedeeltelijk) aan het werk, blijkt uit een bevraging van Bouwunie. Een stijging tegenover twee weken geleden, al ligt nog steeds 1/3de van de bedrijven stil. Licht aan het einde van de tunnel, maar Bouwunie pleit alvast voor bijkomende maatregelen, zoals een belastingvermindering van 15% en een verlaagd BTW-tarief van 6% op alle bouwwerkzaamheden.

Werken bij particulieren thuis nog steeds verboden

Bij particulieren thuis werken is momenteel verboden en dit verklaart ook het groot aantal inactieve bedrijven. Bouwunie wil hier dan ook zo snel mogelijk komaf mee maken en aangepaste maatregelen voor werkzaamheden bij particulieren. Volgens hen is dit perfect mogelijk mits bijkomende beschermingsmiddelen en bijkomende afspraken.

Besprekingen met klanten, opmetingen, maar ook de normale bouw- en verbouwingswerken, voor Bouwunie zijn ze mogelijk mits het respecteren van bijkomende veiligheidsvoorschriften. De actieve bedrijven geven trouwens al aan dat ze extra maatregelen genomen hebben om veilig te kunnen werken. Extra handhygiëne, apart vervoer en het opsplitsen van teams zijn maar enkele voorbeelden. Uit controles blijkt trouwens dat de regels goed opgevolgd worden.

Omzet bouwbedrijven keldert

Dat ook de omzet van de bouwbedrijven keldert door de coronacrisis is een vaststaand feit. 7 op de 10 bedrijven spreekt van een forse omzetdaling. Maar liefst 84% van de ondernemers geeft aan meer dan 30% omzetverlies te moeten slikken. Daardoor komt ongeveer 16% van de bedrijven in de problemen. Net om die reden stelt Bouwunie een belastingvermindering van 15% voor op alle werken, waar nu geen verlaagd BTW-tarief van 6% op kan toegepast worden.

Hoewel de huidige steunmaatregelen ruim worden toegepast, blijkt de sector alsnog nood te hebben aan bijkomende ondersteuning. De voornaamste vraag is daarbij het inzetten van goedkopere overuren om de achterstand in te halen. Bouwunie pleit om het aantal toegestane overuren te verdubbelen en een fiscaal gunstige behandeling te bekomen.

Geen bouwverlof dit jaar?

Het bouwverlof staat vooralsnog niet echt ter discussie, het is trouwens sowieso geen wettelijk verplicht te volgen periode. Op bedrijfsniveau kan er dus een mouw aangepast worden. Hoewel iedereen recht heeft op vakantie zouden heel wat bedrijven wel eens kunnen doorwerken tijdens het bouwverlof.