/4 februari, 2021

Alles wat je moet weten over het verlaagd btw-tarief van 6% bij sloop en renovatie

ALLES WAT JE ALS (KANDIDAAT-)KOPER MOET WETEN OVER HET VERLAAGD BTW-TARIEF VAN 6% BIJ SLOOP EN RENOVATIE

Het gunsttarief van 6 % op sloop en renovatie gold al langer in 32 centrumsteden in België, maar sinds 1 januari 2021 is het verlaagde btw-tarief ook uitgebreid naar het gehele Belgische grondgebied. Deze tijdelijke fiscale maatregel is bedoeld om de bouw- en vastgoedsector te ondersteunen tijdens de coronacrisis en brengt een positieve impuls teweeg: zo is het immers makkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Uiteraard hebben ook de eindklanten van deze sectoren, de (kandidaat-)kopers, baat bij het verlaagde tarief. Wij leggen je graag uit hoe.

Door de grote economische impact van de coronacrisis komt de regel als geroepen, want waar je normaal 21 % btw betaalt voor sloop- en renovatieprojecten, wordt dat de komende twee jaar slechts 6 %. Dat betekent met andere woorden een korting van maar liefst 15 %. Op die manier wordt de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 toch nog een opportuun vooruitzicht voor alle betrokken partijen, van bouwpromotor tot uiteindelijke koper.

Het verlaagde tarief heeft overigens ook een ecologisch voordeel: het proces van stadsvernieuwing wordt zo versneld én duurzamer wonen wordt gestimuleerd, iets waar Oak Properties zich volledig achter zet.

What’s in it for you?

Een projectontwikkelaar – zoals Oak Properties – kan bijgevolg ook tegen 6 % btw verkopen, mits er aan alle voorwaarden voldaan is. Bovendien mag hij de projecten enkel verkopen aan een natuurlijk persoon die de nieuwe woning zelf zal bewonen (en zich eveneens aan de criteria houdt), óf aan een natuurlijk persoon/rechtspersoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid (gedurende minstens 15 jaar). Daarnaast mag de projectontwikkelaar het project ook zélf verhuren in het kader van het sociaal beleid (gedurende minstens 15 jaar).

Het is dus een gunstige tijd voor Oak Properties en onze klanten. Wie nu koopt, geniet immers rechtstreeks mee van de gevolgen van een korting van 15%, wat resulteert in een instant beter rendement.

Hier een rekenvoorbeeld:

Normale situatie
250.000 euro verkoopprijs verdeeld in bijvoorbeeld:
100.000 euro grondprijs + 10% registratie
150.000 euro is constructiewaarde + 21% BTW (31.500 euro)

Nieuwe 6% btw situatie (bij afbraak of renovatie)
150.000 euro is constructiewaarde + 6% BTW (9.000 euro)

Besparing: 22.500 euro

Neem dus gerust eens een kijkje naar onze huidige projecten!