/15 april, 2020

Tekenen van notariële akte kan nu online

Jammer dat er een coronacrisis voor nodig is, maar het brengt wel zaken in beweging. Binnenkort hoeven we ons immers niet te verplaatsen voor het tekenen van een notariële akte, het kan immers vanop afstand. Een digitale volmacht volstaat om een vertrouwenspersoon of notariële medewerker de akte te laten ondertekenen in onze plaats.

Binnen een 10-tal dagen operationeel

Momenteel worden de nodige technische maatregelen getroffen om het digitaal ondertekenen mogelijk te maken. Via een digitale meeting met de notaris zou je dan je volmacht kunnen geven waarna de ondertekening van de akte digitaal volgt. Houd wel je elektronische identiteitskaart en pincode bij de hand. Ook via de app Itsme is ondertekenen mogelijk.

Binnen een 10-tal dagen zou deze werking in voege treden.