/8 april, 2020

Corona legt werven stil & vertraagt dossiers

Dat het coronavirus ook onze sector treft is duidelijk. Onze werven liggen momenteel stil, daar ook onze aannemers de regels van social distancing respecteren Bovendien is ook de aanvoer van bouwmaterialen op dit moment niet gegarandeerd. We bekijken de situatie alvast van dag tot dag en bekijken samen met de aannemers wanneer de werven weer opgestart kunnen worden.

Vertraging bij stedenbouw

Hoewel de dienst stedenbouw bij de meeste gemeenten wel verder functioneert is dit eerder op een laag pitje. Er worden nog wel adviezen verstrekt, maar voor beslissingen in lopende dossiers zijn de volgende termijnen van kracht:

  • De lopende openbare onderzoeken werden opgeschort en normaliter hervat op 24 april 2020.
  • Nieuwe openbare onderzoeken worden pas opgestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure werd opgetrokken tot 90 dagen.
  • De gewone procedure werd verlengd met 60 dagen en bedraagt nu 165 of 180 dagen.

Hopelijk kunnen we onze activiteiten snel terug hervatten maar op deze moment primeert de veiligheid van onze medewerkers, klanten en kopers.

We wensen iedereen alvast een goede gezondheid en een veilige lockdown toe. Stay safe!